تبلیغات
.

.
 
آپاراتخانه ی گروه
نظرسنجی مهر/آبان
میزان رضایت شما از آثار گروه همخوانی آل یاسین که در شبکه های تلویزیونی پخش شده، چقدر است ؟


به نقل از وبلاگ آواز ایرانی ، 30 نکته از سری نکاتی که یک خواننده باید رعایت کند را برای استفاده شما عزیزان قرار داده ایم . با مراجعه به ادامه مطلب ، این نکات زیبا را مطالعه کرده و به هیچ وجه از دست ندهید : 1-یک خواننده خوب باید حتما باادب فارسی ومخصوصاشعر ماوس وهمدم باشدومدام جستجویش را در زمینه شناخت شعر ومفاهیم آن مخصوصا شعر عرفانی ادامه داده وقطع نکند.

۲-غزلخوان باید شعر خوب وفراوان درحافظه داشته باشدتاهرگاه که لازم شدآوازی بخوانددربدردنبال دفتر ودستک ودیوان شاعران نگرددویادر هنگام آواز خوانی مجبور نباشدتکه کاغذی دردست داشته واز روی آن بخواند.

۳-مهمترین صنعتی که یک خواننده باید داشته باشد، مناسب خوانی است.یعنی زمان وزمانه ومردم رادر نظر گرفته وبعد غزل ومقام آواز را انتخاب کند.یعنی فصل ووضیت اجتمائی، اتفاقات روز وخلقیات وسلیقه هاوسطح بینش ودانش شنونده هایش را در نظر گرفته ومتناسب باآن شعر ومایه آواز رابر گزیند.

۴-بیان صحیح شعروتکلم واضح کلمات وجملات، رکن اصلی ورسالت آواز خوان است، چون درغزلخوانی یک سلسله زنجیره ارتباط هست که گسستنی نیست به این معنی که  هدف اصلی در این کار(مردم)است، که خود مقدس ترین واژه است.

شاعر برای مردم شعر گفته است،غزلخوان درخدمت شاعر است وشعر اورا میخواند، نوازنده غزلخوان راهمراهی میکند وگاه اورا هدایت هم میکند.

پس برای مراعات حقوق مردم،خواننده باید مقامی مناسب حال وهوای غزل ومجلس بر گزیندونوازنده اورادر این راه یاری دهد.وبنابراین  شرط اول، ارائه شعر است،درحال وهوای اهورائی موسیقی به شنونده.

۵-خواننده باید جملات وکلمات راصحیح ودرست بیان کند.

۶-توجه داشته دباشد که براساس نظریات قدما،مطابق باعروض شعرانتخاب نموده وبخواند.

۷-ارکان شعر باید با جمله های موسیقی آوازی مطابقت کلی داشته باشد.پارگی جملات آوازی وشعری نتیجه بی ملاباتی خواننده بوده وعدم اطلاع اورامیرساند.

۸-خواننده خوب درتطبیق جملات شعری با جملات آوازی به طوری عمل میکندکه به قول قدما اوازش نقش داشته باشد،یعنی نیازی برای به کار گرفتن ادوات تحریر ازقبیل امان-حبیب من- دوست دوست-خدا خداو...نباشد.

۹-خواننده خوب درمیان جملات شعری تحریربی جا نمیدهدودر مواقع لزوم ازانواع واقسام تحریرهای موجود استفاده خواهد نمود.

۱۰-خواننده خوب،باید موسیقی حروف کلمات را بشناسدوحروف پرطنین،نیم کنگ وگنگ را به خوبیتشخیص دهدوهریک را بجای خود بکار ببندد.

۱۱-تکرار یک کلمه یک مصراع ویایک بیت درآوازتجویزشده وخوب است به شرط آن که خواننده درست کلمات ومصراعهای شاه بیت غزل راکه مورد توجه خاص شاعر بوده است بشناسد وانتخاب کند وآنگاه به جاوبه موقع  با اسلوب صحیح اجراکند.

۱۲-تاکید غزلخوان باید در پایان هر شعرهمیشه برروی کلمه قافیه باشدودقت کند که اگر غزل ردیف داردروی ردیف تکیه وتاکید نداشته باشد.

۱۳-خواننده خوب کسی است که تا شعری را خوب نفهمیده حاضر به خواندن ان نباشد.

۱۴-کششهای طولانی وبیجا موجب کسالت شنونده میشود،لذاخواننده باید ازاین کششهابپرهیزد(حداکثردوکشش درهرمصراع یایک جمله شعری)چنانچه درخوشنویسی هم دوحرف کشیده دریک جمله مینویسند.

۱۵-برای کششهاوتحریرهاباید از هجای بلند استفاده کرد.تحریروکششهای بلندروی

هجاهای کوتاه بی اطلاعی خواننده را نسبت به مسائل فنی آوازخوانی میرساند.

۱۶-در خواندن نباید شتاب کردودر بیان جملات هم عجله جایز نیست.خواننده باید فرصت بدهد که شنونده یک جمله را در ذهن خودمتمرکز کند وآنگاه جمله بعدی را تحویل دهد.

۱۷-خواننده ای که صدای اوج مطلوب ویابرعکس بم مرغوب دارد،نباید روی این دومورد تاکید ورزد(یعنی خواننده اوج خوان همیشه اوج بخواند وبم خوان،بم بخواند) چراکه تعبیر بر خودنمایی میشودوهمچنین است که درموردنوع تحریرهایی که بیشتر به(چهچهه)معروفند.

 ۱۸-تبعیت ازتوالی کلاسیک گوشه هادردستگاهی که میخواندالزامی نبوده وحتی درپاره ای موارد کسالت آورویکنواخت است.خواننده باید گوشه هارامتناسب بامضافین ابیاتی که میخواندانتخاب کند.

۱۹-اگرخواننده به گوشه یا مقام خاصی تسلط وعلاقه دارد از کاربرد زیاد آن بپرهیزد،چون تکرار آن موجب بی ملامتی وبی نمکی میگردد.

۲۰-یک خواننده خوب کسی است که امکانات سازی وتوانایی نوازنده رادر نظر بگیرد.وچیزی رانخواند که نوازنده توان اجرائی آن را نداردوهمجنین است که متقابلا نوازنده نبایددردست و پای خواننده بپیچد.

۲۱-کشش وتحریر روی هجاهای وسط کلمه بطوری که کلمه را به دوپاره کنددرست نیست.

۲۲-خواننده باید بکوشد درمجموع یک مجلس آوازخوانی،یک نوع هماهنگی بین اشعاری که میخواندباشد،یعنی مفاهیمی که درغزل وترانه هست در مثنوی هم باشد وحال کلی کار نیز یکدست باشد.

۲۳-برای خواننده خوب واجب وضروری است که مسئله ضرب رامهم دانسته وبه ان تسلط داشته باشد ودر هنگام آوازخوانی چندبیتی رادرمقاطعی ازآواز به صورت ضربی اجرا نمایدتاآوازش ازحالت یکنواختی وکسالت آورخارج شود.

۲۴-اگردرمجلسی جزاوخواننده های دیگرهم هستند(اعم از پیشکسوت ونوخاسته)نبایداحترام لازم رانسبت به آنها فراموش کند.

۲۵-خواننده باید همواره بانوازندگانی همکاری کندکه واجدمقام هنرمند باشندتادر(دادوستددرونی وحال)دچار گمراهی وواماندگی نشود.

۲۶-تعاریف وتشوق وتمجیدهایی که ازسرصدق ویامعرضانه ازطرف اشخاص نسبت به اومیشود را بادقت نگریسته ومواظب باشد،به قول زنده یاداستاداحمدعبادی(ذلیل بارک الله نشود)

۲۷-مراقبت ازفیزیک حنجره-به موقع خواندن وپرهیزاززیادباز کردن دهان وتغیرات ناخوشاینددرچهره،ازوظایف خواننده است،چون این امر درشنونده سخت موثرمی افتد(برای حصول این مطلب تمرین درمقابل آینه ضروری است.

۲۸-خواننده،اشعارمحلی راتاخوب نداند ونشناسد نباید بخواند،چون تقلیدصوتی کلمات،مختصردراعراب،معانی ضدونقیصی میدهد.

۲۹- ترقی های روزافزون موسیقی درعصر حال واینده به صورت های تئوریک خوانندگان را برآن میداردتاحدی خاص ازاصطلاحات ومسائل تئوری فنی رایج درفرهنگ های موسیقی دنیادراطلاع باشند.

۳۰-برای جوانان اشعاری که اززنان سخن گفته باشدبخوان وبرای کسانیکه روح پرتحرک وجنگاوری دارند،اشعار محزون نخوان ودوبیتی های ماوراالنهری درحرب وخون ریختن بخوان.
[ 5 بهمن 92 ] [ 04:16 قبل از ظهر ] [ روابط عمومی گروه ]
.: follow us in ALEYASINgroup :.
درباره وبلاگ


سلام .
به سایت رسمی گروه تواشیح آل یاسین ، به روز ترین سایت گروه تواشیح کشور خوش آمدید .
گروه آل یاسین از آبان ماه سال 1387 تاسیس و آماده اجرا در محافل و مجالس مذهبی مانند مساجد و جشن ها ، سمینار ها ، همایش ها ، تالارها و ... می باشد .
شماره تماس جهت هماهنگی اجرا در تهران و سراسر کشور : 09363700855 - 09199657194
..........
اهم اجراهای گروه آل یاسین به اختصار عبارتند از :
-اجرا در حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
-اجرا در شبکه های مختلف سیما ازجمله :
1-شبکه تهران
2-شبکه جام جم
3-شبکه قرآن
4-برنامه در استان (شبکه تهران)
5-برنامه سیمای خانواده(شبکه یک)
6-برنامه امیر عارفان(شبکه تهران)
7-پخش مستند گروه آل یاسین از شبکه جهانی کوثر
-اجرای برنامه در جشن های مردمی شهرداری تهران
-اجرای برنامه در حضور مقامات عالی رتبه ی شهرستانها

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار بازدید سایت
قدم رنجه های امروز : نفر
قدم رنجه های دیروز : نفر
كل قدم رنجه ها : نفر
قدم رنجه های این ماه : نفر
قدم رنجه های ماه قبل : نفر
تعداد نویسنده : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
و دیــگـــر هیچ